Устав на посетителя

Ние в университетската болница North Middlesex (North Middlesex University Hospital) ценим важната роля, която любимите хора, приятелите и полагащите грижи лица играят, като подкрепят пациентите във възстановяването им. Искаме всички посетители да се чувстват добре дошли и свободни да задават въпроси. В нашия устав на посетителя е посочено какво можете да очаквате от нас по време на Вашето посещение и какво бихме искали в замяна. Искаме да гарантираме, че отворените посещения са полезни за всички.

Очакваме от нашите служители:

Да се отнасяме с уважение, учтивост и приветливост към всички посетители.

Да оказваме подкрепа на посетителите, които желаят да участват в грижата за свой близък.

 Да създаваме спокойна и релаксираща среда, която да помогне на пациентите за възстановяването им

Ще правим всичко възможно, за да гарантираме, че часовете за хранене са приблизително по същото време всеки ден.

Да информираме редовно близките на всеки пациент (с разрешението на пациента).

Ще правим всичко възможно, за да предотвратяваме инфекции – понякога това може да означава ограничаване или спиране на посещенията.

Да говорим с посетителите за това как да се възползват максимално от времето си в отделението.

Ще работим усърдно, за да осигурим чиста болнична среда.

Да използваме нашите умения, за да приоритизираме планирането на грижите на нашите пациенти и да комуникираме нашите решения.

Да сме готови да слушаме и да приемаме обратна връзка.

Очакваме от посетителите:

Да се отнасяте с уважение и учтивост към персонала и другите пациенти и посетители. Да избягвате да безпокоите служителите, които вършат важна работа, като например дават лекарства.

Уважавайте личното пространство и достойнството на пациентите и ги оставете, ако бъдете помолени да го направите.

Моля, имайте предвид, че ще бъдете помолени да напуснете отделението, ако възникне спешен медицински случай.

Да уведомите медицинските сестри, ако искате да положите грижи за някого. Ако можете да помогнете на Вашия приятел или роднина по време на хранене, моля, попитайте екипа на отделението за това какво можете да донесете и за часовете на хранене.

Осигурете на близките си тоалетни принадлежности, зъбни протези, очила, слухов апарат, подходящи дрехи и обувки

Нашите пациенти не са добре, така че, моля, сведете нивата на шума до минимум и поставете телефона си в безшумен режим.

Напуснете без бавене в края на часа за посещение и върнете всички столове, които евентуално сте взели.

Да се опитате да правите посещенията си преди или след времето за хранене, освен ако не искате да храните своя близък; това позволява на пациентите да ядат храната си в спокойна среда. Моля, уведомете персонала, ако искате да помогнете на пациента да се нахрани (това може да варира от отделение до отделение). Окуражаваме и подкрепяме роднините, които помагат на пациентите по време на хранене.

Уредете един член на семейството да действа като връзка между персонала на отделението, семейството и приятелите.

Да уведомите главната медицинска сестра/акушерката, ако смятате, че не сте получили достатъчно информация.

Да си останете вкъщи, ако имате симптоми на настинка/грип или повръщане и/или диария и да не идвате на посещение поне два дни след изчезване на симптомите. Мийте си ръцете при влизане и излизане от отделението и използвайте алкохолния гел/пяна, ако такъв е предоставен.

Не сядайте на леглото на пациента.

Не използвайте тоалетната или банята на пациента.

Да не седите през цялото време на леглото на болния, за да позволите на пациента да си почине, ако е необходимо.

Да помагате на пациента да поддържа леглото и личното си пространство подредено и да дадете възможност на персонала да почиства ефективно.

Да уведомите персонала, ако пациентът има конкретни нужди. Попитайте персонала за „Паспорта на пациента“.

Моля, говорете с нас, ако имате въпроси и ни кажете какво мислите за грижите, които пациентът получава.

 

Ние се ангажираме да предоставяме висококачествени грижи на нашите пациенти. Благодарим Ви за съдействието.

Ние се ангажираме да предоставяме висококачествени грижи на нашите пациенти. Благодарим Ви за съдействието.

Ако притесненията Ви не бъдат разрешени след разговор с персонала в отделението, моля, свържете се със Службата за съвети и връзка с пациенти (Patient Advice and Liaison Service, PALS), която се намира на приземния етаж близо до главния вход на болницата. Те ще работят с Вас, за да се опитат да успокоят притесненията Ви. Имейл: northmid.PALS@nhs.net или тел.: 020 8887 3172.