Karta praw i obowiązków osób odwiedzających

W North Middlesex University Hospital doceniamy ważną rolę, jaką najbliżsi, przyjaciele i opiekunowie odgrywają w rekonwalescencji pacjentów. Chcemy, aby wszystkie osoby odwiedzające czuły się mile widziane i chętnie odpowiemy na wszelkie ich pytania. Nasza Karta praw i obowiązków osób odwiedzających przedstawia, czego możesz oczekiwać od nas podczas wizyty w szpitalu, a czego oczekujemy my. Chcemy mieć pewność, że polityka otwartych drzwi dla osób odwiedzających będzie korzystna dla wszystkich.

Oczekujemy, że będąc członkiem naszego personelu:

Będziesz odnosić się z szacunkiem, grzecznie i w przyjazny sposób do wszystkich osób odwiedzających.

Będziesz wspierać osoby odwiedzające, które chcą uczestniczyć w opiece nad bliską osobą.

Stworzysz spokojne i relaksujące środowisko, które pomoże pacjentom w szybkim powrocie do zdrowia.

Zadbamy o to, aby godziny posiłków były codziennie mniej więcej o tej samej porze.

Będziesz przekazywać osobom najbliższym pacjenta wszystkie istotne informacje (za zgodą pacjenta).

Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiegać zakażeniom – może to oznaczać chwilowe ograniczenie lub zawieszenie odwiedzin.

Porozmawiasz z osobami odwiedzającymi, jak najlepiej mogą wykorzystać czas na oddziale.

Zapewnimy czyste środowisko szpitalne

Skorzystasz z naszych umiejętności, aby odpowiednio priorytetyzować planowanie opieki nad naszymi pacjentami oraz komunikować nasze decyzje.

Będziesz chętnie słuchać i okażesz otwartość na informacje zwrotne.

Oczekujemy, że będąc osobą odwiedzającą:

Będziesz odnosić się z szacunkiem i grzecznie do członków personelu oraz innych pacjentów i osób odwiedzających. Nie będziesz przeszkadzać członkom personelu w wykonywaniu ważnej pracy, takiej jak podawanie leków.

Szanuj prywatność i godność pacjentów, wychodź z sali, jeśli zostaniesz o to poproszony(-a).

Pamiętaj, że poprosimy Cię o opuszczenie oddziału w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji medycznej.

Powiadomisz personel pielęgniarski, że chciał(a)byś opiekować się bliską osobą. Jeżeli możesz pomóc swojemu przyjacielowi lub krewnemu podczas posiłku, zapytaj zespół oddziału, co możesz przynieść i jakie są pory posiłków.

Zapewnij bliskiej osobie przybory toaletowe, protezy dentystyczne, okulary, aparat słuchowy, odpowiednią odzież i obuwie.

Nasi pacjenci źle się czują, dlatego prosimy, aby utrzymywać poziom hałasu na minimalnym poziomie i zmienić tryb telefonu na cichy.

Szybko wychodź z oddziału w momencie zakończenia odwiedzin i zwracaj na miejsce wszystkie pożyczone krzesła.

Postaraj się unikać odwiedzin w porze posiłków, chyba że chcesz pomóc pacjentowi w jego spożywaniu; dzięki temu pacjent zje swój posiłek w spokojnej atmosferze. Poinformujesz personel, jeżeli chciał(a)byś pomóc pacjentowi w zjedzeniu posiłku (może to wyglądać różnie na różnych oddziałach). Będziemy zachęcać i wspierać krewnych chcących pomagać pacjentom podczas posiłków.

Umów się z jedną osobą, aby pełniła rolę osoby pośredniczącej w kontaktach między personelem oddziału a członkami rodziny i przyjaciółmi.

Zasygnalizujesz odpowiedzialnej pielęgniarce / położnej, jeżeli w Twoim odczuciu nie otrzymujesz wystarczającej ilości informacji.

Zostaniesz w domu, jeżeli masz objawy przeziębienia / grypy lub wymioty / biegunkę i nie będziesz przychodzić w odwiedziny jeszcze przez co najmniej dwa dni od chwili ustania objawów. Będziesz myć ręce wchodząc na oddział i opuszczając go, a także będziesz używać żelu alkoholowego / pianki do dezynfekcji rąk, gdzie zostało to zapewnione.

Nie siadaj na łóżku pacjenta.

Nie korzystaj z toalet i łazienek dla pacjentów.

Będziesz robić przerwy w trakcie odwiedzin, aby pacjent miał chwilę na odpoczynek, jeżeli to konieczne.

Będziesz pomagać pacjentowi w utrzymaniu czystości i porządku w przestrzeni łóżka szpitalnego i umożliwisz personelowi szpitalnemu skuteczne sprzątanie.

Poinformujesz personel o wszelkich, konkretnych potrzebach pacjenta. Zapytaj personel o „Paszport pacjenta”.

Porozmawiaj z nami w przypadku jakichkolwiek pytań i powiedz nam, co sądzisz na temat opieki, jaką otrzymuje pacjent.

Zależy nam, aby nasi pacjenci otrzymywali opiekę na najwyższym poziomie. Dziękujemy za współpracę.

Jeżeli Twoje obawy / uwagi nie zostały omówione i odpowiednio rozwiązane po rozmowie z personelem oddziału, skontaktuj się z przedstawicielami Patient Advice and Liaison Service (PALS). Usługa ta jest zlokalizowana na parterze, w pobliżu głównego wejścia do szpitala. Osoby z tego zespołu będą współpracować z Tobą w celu rozwiązania ewentualnych problemów. E-mail: northmid.PALS@nhs.net lub telefon: 020 8887 3172.